GDPR

Společnost PILANA Group a.s., IČO 04161076, se sídlem Nádražní 804, 768 24 Hulín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 7323 zpracovává osobní údaje subjektu údajů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob právnických osob, kteří obchodně spolupracují se společnostní PILANA Group a.s. (dále jen „Obchodní partneři“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.