Pokyny pro správné používání pilových kotoučů SK

Pokyny pro správné používání pilových kotoučů SK


obr. 1


obr. 2


obr. 3


obr. 4

Pro dosažení co nejlepších provozních vlastností kotoučů doporučujeme dodržovat několik následujících zásad:

 • stroj musí být v dobrém stavu a bez vibrací
   
 • příruby pro upínání pilových kotoučů musí mít stejný průměr přibližně 1/3 průměru kotouče
   
 • příruby musí být čisté a je nutné zkontrolovat jejich boční házivost na hřídeli stroje
   
 • zkontrolujte hřídel stroje, musí být dokonale rovná (viz obr. 1)
   
 • břity musí být vždy včas naostřené s dodržením všech původních úhlů
   
 • nejvhodnější způsob přeostření (viz obr. 2)
   
 • zvětšením upínacího otvoru o více než 20 mm (viz obr. 3) pozbývá kotouč svých původních vlastností a muže dojít k nestabilitě
   
 • omezovač tloušťky třísky je nutné odbrušovat společně se slinutým karbidem a udržovat přesah v rozpětí (viz obr. 4)
 
 


EU
  © 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS