Odstraňování problémů při použití pilových pásů

Nejčastější příčiny problémů při řezání pilovými pásy jsou nesprávně zvolený typ pilového pásu, rozměry pilového pásu nebo nevhodně zvolená rozteč zubů pro řezaný materiál. Druhou nejčastější příčinou problémů je nedodržení optimálních řezných podmínek a použití nedostatečně rozvedeného nebo otupeného pilového pásu.
V následující tabulce jsou uvedeny nejčastější problémy a jejich možné řešení.

Nejčastější problém Pravděpodobná příčina Řešení
Popraskaný/roztržený pás nesprávná rozteč zvolit pás s takovou roztečí, aby v záběru bylo 3 – 5 zubů
příliš velké přepětí pásu snížit napětí pásu mezi oběžnými koly
velký posuv snížit přítlak materiálu na pás
zuby v kontaktu s materiálem ještě před řezáním upravit vůli pás-materiál na minimálně 10mm před řezáním
malý průměr oběžných kol použít slabší pás
boční tlak na pilový pás ručně seřídit
tření pásu o unášecí kola upravit rovnoběžnost kol
Podřezávání pásu velký posuv snížit posuv
nedostatečné napnutí pásu dopnout pás
poškozená hrotnice zubů použit pilový pás s tvrdšími zuby (kalené)
velká vůle mezi vodícími kolečky a pásem stáhnout vodící kolečka
velká vzdálenost vodítka od materiálu upravit vzdálenost vodítka
Hrubý řez velký posuv upravit řezné podmínky
nevhodná rozteč zubů použít vhodnou rozteč
Předčasné otupení zubů řezání hřbetem zubu obrátit pás
vysoká řezná rychlost snížit řeznou rychlost
Vylamování zubů velký tlak na pás snížit posuv
nesprávná volba rozteče zubů použít vhodnou rozteč
řezání hřbetem zubu obrátit pás
nečistoty v řezaném materiálu vyvarovat se řezání v místech výskytu nečistot (kameny, kov, a pod.)
Zkroucení pásu
(volné řezání)
pás zadřený v řezu (nebo se předírá) snížit posuv
volné vedení pásu upravit vedení pásu

 
 


EU
  © 2006-2020 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS