Nejčastější příčiny problémů s kmenovými pásy

 • Materiál kmenových pilových pásů PILANA má zaručenou pevnost 1450+100 N/mm2, obsah fosforu a síry je pod 0,02%.
 • Při řezání měkkého dřeva doporučujeme používat větší rozteče zubů.
 • Při řezání tvrdého dřeva doporučujeme používat menší rozteče zubů.
 • Požadavky na pásovou pilu
  • pilový pás i kola musí být za provozu stále přimazávány, piliny se nesmí dostat mezi pás a kolo.
  • Doba řezání nesmí přesáhnout 2 hodiny.
  • Po tomto pracovním zatížení by mělo dojít k broušení pásu a k jeho 24 hodinovému odpočívání (klidovému stavu).
  • Je nežádoucí jakákoliv vůle v ložiscích kol a hodnoty házivosti by neměly u radiálních hodnot přesáhnout 0,03 mm a u axiálních hodnot 0,1 mm.
  • Rovněž ústrojí pro napínání pásu by mělo být udržováno v bezvadném stavu, aby umožňovalo tepelnou dilataci pásu.
  • Pás se při pracovním zatížení prodlouží o 1 mm při zahřátí o 15°C.
  • Bombírování kol by mělo neustále mít doporučené hodnoty a při nadměrném opotřebení je nutné jejich soustružení (obnova).
  • Rozvod doporučujeme dělat u měkkého dřeva stylem levý-pravý-rovný, u tvrdého dřeva levý-pravý. Rozvádí se pouze špičky zubů cca v 1/3 výšky.
  • Je-li výška zubu 10 mm, nesmí být ohnutá část větší než 4 mm.

Tabulka doporučených egalizací kmenových pilových pásů

Druh dřeva Rozteč zubů [mm] Přesah zubu [mm]
Rozváděné pily Stelitované/pěchované pily Rozváděné pily Stelitované/pěchované pily
tvrdé 25 - 30 35 0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
zmrzlé 25 - 30 35 0,5 - 0,6 0,5 - 0,6
měkké 30 - 35 40 0,6 - 0,7 0,6 - 0,7

Pro broušení pilových pásů doporučujeme druh brusného kotouče A99B(A98) 80 K – pro hrubování možno použít i 60 K.
U stelitovaných pásů doporučujeme brousit jen stelit, krček nebrousit.

Doporučené úhly čela zubů

Druh dřeva Rozváděné pily Stelitované/pěchované pily
tvrdé 15 - 22° 18 - 22°
měkké 25 - 27° 26 - 28°

Úhly je nutné měřit úhloměrem, nelze spoléhat na nastavení brusky. Brusný kotouč může mít stržené čelo čímž pak dochází k nabroušení čela menšímu než je na brusce nastaven. Praskliny mezi zuby vznikají v rýhách, které vytvořil brusný kotouč. Proto je nutné brousit co nejjemněji, materiál pásu nepřehřát, brousit za mokra s drsností výbrusu Ra < 3,2.

Přesnost vedení kmenové pily – při nepřesném vedení pily je nutný větší rozvod. Při příčném řezání se používá menší rozvod. Pokud použijeme širší pás volíme větší rozvod. U jednoho nástroje se připouští rozdíl v hodnotě rozvodu +/- 0,05 mm.

Nejčastější problémy Pravděpodobná příčina Řešení
Praskání pásů Vůle v ložiskách kol Vymezit vůli, vyměnit ložiska
Nečistoty mezi kolem a pásem Očistit kola, pravidelně ošetřovat - používat stěrky kol
Dlouhé používání bez přestávky Používat pásy max. 2 hod / 24 hod nechat odpočívat
Příliš hrubé broušení Brousit co nejjemněji, za mokra, drsnost výbrusu do Ra≤3,2
Pás je tupý Přeostřit, proměřit
Ulamování zubů Příliš velký úhel čela Zmenšit úhel čela
Příliš velký rozvod (egalizace) Zmenšit rozvod
Nerovný řez
(vlnění)
Malý úhel čela Zvětšit úhel čela
Nevhodně zvolená rozteč Zvolit odpovídající rozteč
Špatný stav napínacího ústrojí Nechat odborně zkontrolovat / opravit
Nesymetrický rozvod / pěch Seřídit brusku
 
 


EU
  © 2006-2020 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS