Energie

PILANA a. s. je držitelem licence na distribuci plynu - skupina 22

Vyhláška 545/06 Sb. o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství

 

          § 17

Vykazování dodržování kvality dodávek plynu a souvisejících služeb

Držitel licence odpovědný za dodržování standardů, zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup vždy do 31. března kalendářního rokuk souhrnný výkaz dodržování všech standardů za předchozí kalendářní rok.

 

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2014

Držitel licence: Pilana a. s.                                                                                                                                                      Licence sk. 22

číslo

paragrafu

Standard

Náhrada (v Kč)

Počet případů

vypl. náhrad

Celkem vypl.

náhrady (tis. Kč)

4

lhůty obnovy přepravy nebo distribuce plynu při poruše 

MO

SO

VO

1.000 - 10.000

3.000 - 6.0000

6.000 - 120.000

0

0

6

lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000 

0

0

7

lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu

MO

SO

VO

500 - 5.000

1.500 - 30.000

4.500 - 90.000

0

8

dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy, 

distribuce nebo uskladňování plynu

MO

SO

VO

 1.000 - 10.000

 

3.000 - 6.0000

6.000 - 120.000

 

0

0

9

zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele

k přepravní nebo distribuční soustavě

MO

SO

VO

1.000 - 10.000

3.000 - 6.0000

6.000 - 120.000

0

0

10

umožnění přepravy nebo distribuce plynu

MO

SO

VO

1.000 - 10.000

3.000 - 6.0000

6.000 - 120.000

0

0

11

obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy  

nebo distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo 

dodavatele sdružené služby s úhradou plateb

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000

0

0

12

obnovy přepravy nebo distribuce plynu po přerušení přepravy  

nebo distribuce na žádost dodavatele nebo

dodavatele sdružené služby

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000

0

0

13

lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky plynu

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000

0

0

14

lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování přepravy, distribuce

nebo uskladňování plynu

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000

0

0

15

obnovy dodávky plynu při přerušení z důvodu prodlení

konečného zákazníka s úhradou plateb za odebraný plyn

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000

0

0

16

lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování reklamace dodávky plynu

MO

SO

VO

250 - 2.500

600 - 12.000

1.250 - 25.000

0

0

 
 


EU
  © 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS