Ekologie

Společnost PILANA a.s. zajišťuje od roku 1991 ekologické služby pro subjekty, působící v areálech Hulín a Zborovice. Jedná se zejména o sběr, třídění a odstranění odpadů a zajištění legislativních povinností v oblasti ochrany ovzduší, odběru a vypouštění vod a nakládání s chemickými látkami.

Od roku 1995 v areálech Hulín a Zborovice probíhaly sanační práce pro odstranění staré ekologické zátěže, které byly úspěšně dokončeny v roce 2005. V současné době probíhá postsanační monitoring obou lokalit.


Přehled množství emisí z velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší


PILANA a.s., Nádražní 804, 768 24 Hulín, IČO: 00657964

Plynová kotelna 5,2 MW
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2000 5.0 2.0 53.0 0.0 32.0
2001 5.2 2.5 465.0 3.5 23.0
2002 4.5 2.4 451.0 2.2 6.0
2003 3.0 2.0 203.0 14.0 11.0
2004 4.8 2.3 450.0 2.0 5.7
2005 15.8 2.5 407.0 0.0 12.7
2006 4,9 2,3 411,6 0,0 5,8
2007 4,4 2,1 724,2 59,3 5,3
2008 5,0 2,0 769,0 63,0 6,0
2009 4,0 2,0 240,0 59,0 12,0
2010 4,2 2,0 275,7 67,9 13,6

Plynová kotelna 0,6 MW
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2000 37.0 1.0 234.0 39.0 16.0
2001 42.0 1.0 269.0 45.0 18.0
2002 3.0 2.0 192.0 13.0 10.0
2003 3.0 2.0 203.0 14.0 11.0
2004 3.0 2.0 197.0 14.0 10.0
2005 3.0 1.0 159.0 11.0 8.0
2006 2,0 1,0 92,0 6,0 5,0
2007 2,0 1,0 144,0 24,0 5,0
2008 2,0 1,0 174,0 29,0 6,0
2009 1,0 1,0 77,0 19,0 4,0
2010 1,6 0,8 104,7 25,8 5,2
Plynová kotelna 1,53MW
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2000 5.0 3.0 508.0 85.0 34.0
2001 6.0 3.0 543.0 91.0 36.0
2002 6.0 3.0 545.0 91.0 18.0
2003 6.0 3.0 545.0 91.0 18.0
2004 4.0 2.0 429.0 72.0 14.0
2005   ukončen provoz    

PILANA a.s., Hlavní 51, 768 32 Zborovice, IČO: 00657964

Plynová kotelna 6,34 MW
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2000 5.2 2.5 477.0 3.8 33.1
2001 5.8 2.8 557.0 3.9 36.8
2002 3.9 1.9 352.3 0.8 12.6
2003 4.3 2.1 414.7 0.0 13.9
2004 3.9 1.9 374.0 6.3 12.6
2005 4.0 1.9 398.0 0.0 12.9
2006 3,7  1,8  367,2 0,0 12,1
2007 3,3  1,6 314,4 0,0 10,5
2008 2,6 1,2 241,4 0,0 8,2
2009 2,3 1,1 206,3 1,1 7,3
2010 ukončen provoz


PILANA Wood s.r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín, IČO: 25327933

Kalicí pec 0,24 MW a obráběcí stroje
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2000 143.0 10.0 673.0 40.0 28.0
2001 139.0 10.0 654.0 39.0 27.0
2002 100.0 20.0 471.0 28.0 16.0
2003 57.0 11.0 266.0 16.0 9.0
2004 42.0 9.0 197.0 12.0 7.0
2005 65.0 13.0 306.0 18.0 10.0
2006  78,0 16,0 368,0 22,0 13,0
2007  93,0 19,0 436,0 26,0 15,0
2008 127,0 20,0 453,0 27,0 15,0
2009 98,0 17,0 78,0 23,0 13,0
2010 89,0 13,1 60,5 17,9 10,3

PILANA Knives s.r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín, IČO: 48530115

Kalírna a obráběcí stroje
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2006 2,0
1,0 179,0 30,0 6,0
2007 2,0 1,0 186,0 31,0 6,0
2008 22,0 1,0 132,0 32,0 6,0
2009 32,0 1,0 132,0 32,0 6,0
2010 52,2 1,1 145,3 35,8 7,2

PILANA Metal s.r.o., Nádražní 804, 768 24 Hulín, IČO: 25328956


Pájení, tryskání a obráběcí stroje
  TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2006 X X X X 2870,0
2007 X X X X 1841,0
2008 30,0 X X X X
2009 18,0 X X X X
2010 22,0 X X X X


Plynová kotelna 5,2 MW 
TZL SO2 NOx CO VOC
rok kg kg kg kg kg
2000 5,0 2,0 53,0 0,0 32,0
2001 5,2 2,5 465,0 3,5 23,0
2002 4,9 2,4 451,0 2,2 6,0
2003 3,0 2,0 203,0 14,0 11,0
2004 4,8 2,3 450,8 2,0 5,7
2005 15,8 2,5 407,3 0,0 12,7
2006 4,9 2,3 411,6 0,0 5,8
2007 4,4 2,1 724,2 59,3 5,3
2008 5,0 2,0 769,0 63,0 6,0
2009 4,0 2,0 240,0 59,0 12,0
 
 


EU
  © 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS