Posílení konkurenceschopnosti firmy navýšením kapacity výroby SK a cermetových pilových kotoučů ve společnosti Pilana Wood

Datum: 16.10.2017

Posílení konkurenceschopnosti firmy navýšením kapacity výroby SK a cermetových pilových kotoučů ve společnosti Pilana Wood

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nových výrobních zařízení a přizpůsobení výrobních kapacit rostoucí poptávce. Realizace uvedených investic je předpokladem pro zachování vysoké úrovně naplňování požadavků zákazníků na kvalitu a přesnost dodávek společnosti. Realizací projektu dojde k růstu produktivity práce a zvýšení konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření minimálně 5 pracovních míst.

POPIS PROJEKTU:

Realizací projektu pořízeno technologické vybavení, které podpoří růst výkonnosti, přesnosti výrobků a konkurenceschopnosti společnosti PILANA Wood s.r.o., což povede ke zlepšení její pozice na trhu. Projekt je zaměřen na pořízení nových kapacit (7 ks strojů vč. software zajišťujícího jejich funkčnost).

VÝSLEDEK:

Společnost bude schopna realizovat výrobu vlastními kapacitami místo současných subdodávek a externích kooperací, což povede k úspoře nákladů a ke zkrácení dodacích termínů. Dále bude schopna dosahovat lepších tolerancí vyráběných nástrojů, což ji posune do nových a cenově zajímavých trhů, např. u dodávek nástrojů do složitých zařízení na výrobu nábytku nebo zpracovatelům kovů.

 

 
 


EU
  © 2006-2020 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS