Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.

Datum: 5.9.2017

Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zejména zvýšení specifických profesních dovedností našich zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Projekt je financován za finanční podpory Evropské unie.

POPIS PROJEKTU:

Vzdělávání bude realizováno formou teoreticky – praktických kurzů tak, aby došlo ke zvýšení odborných znalostí a dovedností našich zaměstnanců. K dalším cílům projektu patří zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, udržení stávajících zaměstnanců a vychovávání vlastních odborníků a specialistů na danou oblast.

VÝSLEDEK PROJEKTU:

Výsledkem projektu je zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.

Realizací školení očekáváme také snižení podnikových nákladů a zmetkovosti výroby.

 
 


EU
  © 2006-2020 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS