Projekt v rámci OP PIK: Rozvoj aktivit společnosti PILANA Wood s.r.o. na zahraničních trzích

Projekt v rámci OP PIK:

Rozvoj aktivit společnosti PILANA Wood s.r.o. na zahraničních trzích

 Cílem projektu je za finanční pomoci z fondů Evropské unie a získaných finančních prostředků z programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Marketing – výzva II podpora rozvoje aktivit na zahraničních trzích, zejména v zemích EU. Kromě rozšíření obchodního teritoria je cílem společnosti také zaměřit se na nový segment zákazníků- tj. zejména koncové uživatele a obchodní firmy. Mimo jiné se společnost PILANA Wood s.r.o. chce v budoucnu zaměřit i na průnik do nových odvětví. Rádi bychom využili exportní příležitosti, které získáme prostřednictvím účasti na veletrzích a zvýšili objem výroby, podíl exportu na obratu i zaměstnanost.

  EVROPSKÁ UNIE
  Evropský fond pro regionální rozvoj
  Operační program Podnikánía inovace pro konkurenceschopnost
 
 


EU
  © 2006-2021 PILANA Wood s.r.o.,
  Všechna práva vyhrazena
Nádražní 804, 768 24 Hulín, Česká republika
Tel.: + 420 573 328 200, fax: + 420 573 328 140, e-mail:
IČ: 25327933, DIČ: CZ25327933
Firma zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, dne 1.1.1991 oddíl B, vložka 203.
DNV Certifikáty systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Topinfo CMS